Zpět Zpět


Autor: Tomáš Smetana - 17.07.2012 - Kyjiv [UA] - Zhlédlo 462 lidí

Evidenční číslo 502
Typ vozidla Tatra-Pivden K-1M8
Dopravce Kyjivpastrans [UA] (Tatra-Pivden K-1M8)
Linka 3
Zastávka Starovokzalna
Město Kyjiv [UA]
Nahráno 03.02.2013