Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 05.02.2011 - Praha - View by 1269 people

Registration number 8664
Type ČKD T6A5
Company DP hlavního města Prahy (ČKD T6A5)
Route 20
Station Podbaba
City Praha
Uploaded 06.02.2011