Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 02.04.2010 - View by 1685 people

Registration number 6313
Type Karosa B941E
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B941E)
Route 174
Street Mukařovského
Uploaded 17.04.2010