Author: Tomáš Smetana - 15.11.2009 - View by 2284 people

Registration number 7303
Type Karosa B931
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B931)
Uploaded 23.11.2009