Author: Tomáš Smetana - 18.09.2009 - Praha - View by 1703 people

Registration number 6018
Type Karosa B741
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B741)
Route 271
Station Háje
City Praha
Uploaded 23.09.2009