Zpět Zpět


Author: Jakub Bárta - 28.11.2007 - Praha - View by 1348 people

Registration number 8070
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 5
Station Olšanské hřbitovy
City Praha
Uploaded 07.02.2010