Zpět Zpět


Author: Petr Malinovský - 02.07.2009 - Praha - View by 1729 people

Registration number 6216
Type Karosa B941
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B941)
Route 215
Station Zálesí
City Praha
Uploaded 04.02.2010