Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 25.08.2008 - Prievidza [SK] - View by 3337 people

Registration number 750 096-0
Type ČKD T478.3
Company Železničná spoločnosť Slovensko [SK] (ČKD T478.3)
Station Prievidza
City Prievidza [SK]
Uploaded 27.12.2009