Author: Petr Strejček - 24.08.2009 - Ústí nad Labem - View by 1604 people

Registration number 565
Type Škoda 15Tr M
Company DP města Ústí nad Labem (Škoda 15Tr M)
Route 375
Station Staré Předlice
City Ústí nad Labem
Uploaded 25.12.2009