Author: Tomáš Slach - 20.08.2019 - Mělník - View by 118 people

Registration number 80-30 007-6
Type Pars nova Bfhpvee
Company České dráhy (Pars nova Bfhpvee)
Route S32
Station Mělník
City Mělník
Uploaded 18.01.2023
Výrobce, evidenční číslo a místo focení je kde?