Author: Tomáš Slach - 21.11.2022 - Praha - View by 623 people

Registration number 19-70 204-1
Type ŽOS Vrútky Ampeer
Company Železničná spoločnosť Slovensko [SK] (ŽOS Vrútky Ampeer)
Route Ex1
Station Praha hlavní nádraží
City Praha
Uploaded 22.11.2022