Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 07.05.2009 - Praha - View by 1530 people

Registration number 3026
Type Renault Citybus 12M 2070
Company DP hlavního města Prahy (Renault Citybus 12M 2070)
Route 154
Station Boloňská
City Praha
Uploaded 08.05.2009