Author: Lukáš Svoboda - 30.08.2022 - České Budějovice - View by 969 people

Původní (nerekonstruovaný) vůz Bmto

Registration number 26-18 109-3
Type Waggonbau Görlitz Bmto
Company České dráhy (Waggonbau Görlitz Bmto)
Station České Budějovice
City České Budějovice
Uploaded 06.09.2022