Author: Tramka_T6A5 - 26.03.2022 - Praha - View by 1351 people

Registration number 6379
Company DP hlavního města Prahy
Route 180
Station Dejvická
City Praha
Uploaded 28.03.2022
Typ vozidla: Karosa B961
Typ vozidla: Karosa B961
Typ vozidla: Karosa B961