Author: Tomáš Slach - 15.09.2018 - Česká Třebová - View by 851 people

Registration number 371 002-7
Type Škoda 76Em
Company České dráhy (Škoda 76Em)
Route R18
Station Česká Třebová
City Česká Třebová
Uploaded 15.09.2021