Zpět Zpět


Author: LanovkarJ - 09.09.2021 - Praha - View by 5 people

Registration number 8361
Type Tatra T3
Company DP hlavního města Prahy (Tatra T3)
Route 10
Station Vozovna Motol
Street Plzeňská
City Praha
Uploaded 14.09.2021