Zpět Zpět


Author: LanovkarJ - 13.09.2021 - Praha - View by 46 people

Registration number 3620
Type SOR NB 12
Company DP hlavního města Prahy (SOR NB 12)
Route MJ
Station Vozovna Motol
Street Plzeňská
City Praha
Uploaded 14.09.2021