Zpět Zpět


Author: mhd doprava - 25.07.2021 - Praha - View by 44 people

Registration number 8014
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 19
Station Krejcárek
City Praha
Uploaded 29.07.2021