Zpět Zpět


Author: mhd doprava - 29.08.2020 - Praha - View by 48 people

Registration number 6004
Type Tatra T2R
Company DP hlavního města Prahy (Tatra T2R)
Route Zvl
Station Špejchar
City Praha
Uploaded 21.07.2021