Zpět Zpět


Author: Tomáš Novotný - 10.10.2020 - Most - View by 97 people

exponáty muzea (v soupravě s 277)

Registration number 264
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP měst Mostu a Litvínova (ČKD Tatra T3SUCS)
Station Podkrušnohorské technické muzeum
City Most
Uploaded 25.03.2021