Author: Ondřej Raška - 25.07.2020 - Bruntál - View by 231 people

Rosnička 710 466 ve stavu z července roku 2020

Registration number 710 466-4
Type ČKD T334.0
Company Junior market (ČKD T334.0)
Route S18
City Bruntál
Uploaded 01.02.2021
typ: ČKD T334.0
dopravce: Junior Market