Author: Děčíňák - 10.02.2021 - View by 1546 people

1977

Photo description vozový plán linek.
Company DP města Děčína
Uploaded 10.02.2021
10.02.2021, 19:FebKarosa-Citybus-Citelis/line
Přesně tento plánek je v knize o dopravním podniku města Děčína z roku 2005 ( vydání knihy), na straně 23 :D.