Zpět Zpět


Author: Tomáš Novotný - 14.09.2020 - Praha - View by 74 people

v soupravě s 8313

Registration number 8319
Type ČKD Tatra T3R.P
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3R.P)
Route 11
Street Jana Želivského
City Praha
Uploaded 02.01.2021