Author: Matěj Bubník - 30.05.2020 - Praha - View by 342 people

Registration number 2210
Type Ringhoffer "Plecháč"
Company DP hlavního města Prahy (Ringhoffer "Plecháč")
Route 41
Station Planetárium Holešovice
City Praha
Uploaded 06.12.2020