Author: PeterMHDVideos - 02.09.2020 - Košice - View by 1241 people

Električka #534 s novou reklamou na džús Capri-sun na konečnej zastávke Námestie Maratónu Mieru ako linka 6

Registration number 534
Type ČKD Tatra KT8D5
Company DP mesta Košice [SK] (ČKD Tatra KT8D5)
Route 6
Station Námestie Maratónu Mieru
Street Námestie Maratónu Mieru
City Košice
Uploaded 02.09.2020