Zpět Zpět


Author: Jan Mašek - 12.04.2020 - Plzeň - View by 168 people

Tzv Plzeňský prototyp

Registration number 369
Type Pragoimex EVO2
Company Plzeňské městské DP (Pragoimex EVO2)
Route 2/4
Station Přední Škvrnany
Street Vejprnická
City Plzeň
Uploaded 12.04.2020