Author: Ladislav Vinš - 28.08.2018 - View by 1435 people

Registration number 4036
Number Plate 1A9 9786 car detail on seznam-autobusu.cz
Type Karosa B951
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B951)
Route 225
Station Nadraží Veleslavín
Uploaded 20.12.2019