Zpět Zpět


Author: domcol04 - 22.09.2018 - Bratislava - View by 38 people

Deň otvorených dverí vozovne Jurajov Dvor 22.9.

Registration number 6278
Type Škoda 14Tr
Company DP Bratislava [SK] (Škoda 14Tr)
City Bratislava
Uploaded 04.04.2019