Zpět Zpět


Author: Filip Mašata - 08.12.2015 - Praha - View by 856 people

Registration number 7192
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 9
Station Krematorium Motol
Street Plzeňská
City Praha
Uploaded 04.01.2017