Zpět Zpět


Author: piskafil - 26.09.2016 - Praha - View by 597 people

Registration number 7122
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 9
Station Kněžská Luka
City Praha
Uploaded 22.10.2016