Zpět Zpět


Author: jakubh - 11.07.2016 - Praha - View by 687 people

Registration number 7142
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 9
Station Nákladové nádraží Žižkov
Street Jana Želivského
City Praha
Uploaded 11.07.2016