Zpět Zpět


Author: jakubh - 11.07.2016 - Praha 3 - View by 436 people

Registration number 7282
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 9
Station Nákladové nádraží Žižkov
Street Jana Želivského
City Praha 3
Uploaded 11.07.2016