Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 03.05.2008 - Praha - View by 1462 people

Registration number 5602
Type ČKD Tatra T3
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3)
Route Zvláštní jízda
Station Malovanka
City Praha
Uploaded 24.12.2008