Zpět Zpět


Author: Martin Pechman - 18.07.2015 - Praha - View by 1268 people

Registration number 9231
Type Karosa B952E
Company Arriva Praha (Karosa B952E)
Route 251
Station Sídliště Rohožník
City Praha
Uploaded 28.07.2015