Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 07.06.2008 - Brno - View by 838 people

Registration number 215
Type Ringhoffer vv2
Company DP města Brna (Ringhoffer vv2)
Route Zvláštní vlak
Station Technologický park
City Brno
Uploaded 23.12.2008