Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 20.06.2013 - Ostrava - View by 288 people

Registration number 1335
Type Pragoimex VarioLF
Company DP Ostrava (Pragoimex VarioLF)
Route 11
Station Elektra
City Ostrava
Uploaded 10.03.2014