Zpět Zpět


Author: Marcel Čermák - 03.10.2013 - View by 1109 people

Registration number 6212
Type Karosa B941
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B941)
Uploaded 10.11.2013