Zpět Zpět


Author: Marcel Čermák - 03.10.2013 - View by 1209 people

Registration number 6148
Type Karosa B741
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B741)
Uploaded 10.11.2013