Zpět Zpět


Author: Zdeněk Mašek - 31.12.2011 - Praha - View by 807 people

Registration number 8029
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 15
Street Na Žertvách
City Praha
Uploaded 04.11.2013