Author: Matej Macko - 04.09.2013 - Prešov [SK] - View by 2588 people

Registration number 118
Type Škoda 15Tr M
Company DP mesta Prešov [SK] (Škoda 15Tr M)
Route 8
Station Sídlisko III
City Prešov [SK]
Uploaded 06.10.2013