Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 26.10.2012 - Warszawa [PL] - View by 474 people

Registration number EN97-012a
Type PESA 33WE
Company Warszawska Kolej Dojazdowa [PL] (PESA 33WE)
Station Warszawa Śródmieście WKD
City Warszawa [PL]
Uploaded 30.09.2013