Author: Tomáš Smetana - 17.08.2012 - Bratislava [SK] - View by 996 people

Registration number 6299
Type Škoda 14Tr
Company DP Bratislava [SK] (Škoda 14Tr)
Route 208
Street námestie 1. mája
City Bratislava [SK]
Uploaded 10.09.2013