Zpět Zpět


Author: Jaroslav Mach - 14.03.2013 - Praha - View by 1270 people

Registration number 7234
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 26
Street Vinohradská
City Praha
Uploaded 15.03.2013