Author: Zdeněk Mašek - 25.02.2013 - Praha - View by 2354 people

Registration number 7047
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 17
Station Poliklinika Modřany
City Praha
Uploaded 09.12.2019