Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 11.10.2012 - Praha - View by 471 people

Registration number 999
Type Ringhoffer "Plecháč"
Company DP hlavního města Prahy (Ringhoffer "Plecháč")
Route 7
Station vozovna Střešovice
City Praha
Uploaded 19.02.2013