Zpět Zpět


Author: Dominik Lerst - 03.02.2012 - View by 1043 people

Registration number 6219
Type Karosa B941
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B941)
Uploaded 01.02.2013