Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 19.07.2008 - Ústí nad Labem - View by 1122 people

Registration number 29
Type Renault Citybus 12M 2070
Company DP města Ústí nad Labem (Renault Citybus 12M 2070)
Station Divadlo
City Ústí nad Labem
Uploaded 18.12.2008