Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 23.10.2004 - Ústí nad Labem - View by 953 people

Registration number 19
Type Renault Citybus 12M 2070
Company DP města Ústí nad Labem (Renault Citybus 12M 2070)
Route 9
Street Malá Hradební
City Ústí nad Labem
Uploaded 18.12.2008