Author: Michal Řežábek - 08.07.2012 - Kořenov - View by 2708 people

Registration number T466 0286
Type TS Martin T466.0
Company České dráhy (TS Martin T466.0)
City Kořenov
Uploaded 09.07.2012
Nevím proč je tam napsáno ČKD, vyráběly se v Martině. Shodou okolností zrovna tato byla 3 roky mojí turnusovou mašinou.R.
Děkujeme za doplnění, opraveno.