Zpět Zpět


Author: Zdeněk Mašek - 27.06.2012 - Praha - View by 697 people

Registration number 8081
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 10
Street Klapkova
City Praha
Uploaded 27.06.2012